● Udoskonalenie, czyli ulepszenie treści. Na czym ta czynność polega? Odchodząc od tego czym jest content (pol. zwartość) strony internetowej, czyli marketing treści polegający na regularnym tworzeniu oraz dystrybucji atrakcyjnych i przydatnych treści, które mają za zadanie zainteresować i utrzymać ściśle sprecyzowaną grupę odbiorców, tak aby nakłonić ich do działania (np. zakupu produktów); zatem, gdy nie o manipulacji tutaj jest mowa, udoskonalenie treści polega przede wszystkim na uczynieniu jej bardziej przyjaznej dla odbiorcy przekazu. Jednakże i w tym przypadku „zawalidrogą” jest SEO, czyli manipulacja słowami tak, aby treść przyciągała uwagę odbiorców informacji. Natomiast pozbawione zamierzonego wywierania wpływu na osobę, by nieświadomie i z własnej woli realizowała cele manipulatora, a więc uczciwe ulepszenie treści to przede wszystkim wprowadzenie tam gdzie one są konieczne wyjaśnień, aby tekst był w pełni przyswajalny dla każdego. Również dla osób nie posiadających np. kierunkowego wykształcenia i/lub nieznających fachowej terminologii. W skrócie – udoskonalenie treści to czynność podejmowana przede wszystkim po to, aby połączyć przekaz z jego zrozumieniem. Bowiem bywa tak, że twórca informacji posiada ogromną wiedzę, którą chce przekazać odbiorcom, lecz nie wykazuje lub nie potrafi okazać zrozumienia dla poziomu przyswajalności, zdarza się iż dla nieprofesjonalistów w określonej dziecinie bardzo trudnych treści. Wówczas z reguły istnieje potrzeba udoskonalenia treści; chociażby dlatego, aby np. po stwierdzeniu „że… ” (…tak jest)  dopowiedzieć „dlaczego…” (tak jest).