● Transformacja, z pierwszym synonimem tego słowa: przekształcenie to przede wszystkim udoskonalenie, gdy dotyczy treści, przez jej zmodyfikowanie, czyli wprowadzenie niewielkich zmian. Często w celu aktualizacji, a najczęściej usprawnienia procesu komunikacji, który jest tym lepszy im bardziej stosowana jest zasada „Naucz się słuchać, zadawać pytania i udzielać odpowiedzi”. Dopiero po tym informuj. Stąd też transformacja treści pomaga ją dostosować do potrzeb odpowiedzi na wysłuchane pytania. Dzięki czemu uzyskuje się przejrzystość i ułatwia zrozumienie informacji. Ponadto transformacja treści określana jako „sprawiedliwa” jest przeprowadzenie zmian w taki sposób, aby nikt z szerokiego grona odbiorców nie został poszkodowany, niedoceniony lub zlekceważony. Kolejnym i nie mniej ważnym od pozostałych celem jest przekształcenie urzędniczej: suchej, bezdusznej informacji w taką, która będzie miała „ludzką twarz”. Albowiem w procesie poznawczym istotnym elementem jest nastawienie psychiczne w sposób znaczący decydujące o sposobie odbioru informacji. Szczególnie tych niejednoznacznych i trudnych. Konsekwencją odrzucenia informacji jest to, że ona staje się bezużyteczna. Z tej przyczyny, używając „kulinarnego” porównania, informacja, jak i posiłek – ta sama (ten sam) może inaczej „smakować”, o czym będzie decydować jedynie sposób podania. Dlatego sposób podania informacji np. bez wzbudzającego zazwyczaj sprzeciw tonu nakazowego jest niezwykle istotny. Toteż transformacja treści to często przełożenie akcentów z tego co jest imperatywne (nakazowe), by to samo stało się nieuniknione.