● Zwięzły, klarowny i rzeczowy przekaz ma znacznie większe szanse już na starcie. Tak brzmi opinia na temat informacji. W takich komunikatach pożądane są klarowność i pragmatyzm. Rozwlekłość treści tzn. tekst długi zawierający zbyteczne: niepotrzebny, nadmierny, bezcelowy informacje w efekcie doprowadza do utraty istoty zagadnienia. W rozumieniu potocznym informacją nazywa się dowolną wiadomość, na postawie której odbiorca podejmuje określone działania, czyli innymi słowy; przekazywane przez nadawcę pewnej treści będącej opisem, poleceniem, nakazem, zakazem lub zaleceniem, prośbą itp. W tym rozumieniu informacja jest czynnikiem zmniejszającym niewiedzę. Jednak mimo iż wiedza jest tym wszystkim, czego ludzie się dowiadują, ucząc się lub poznając świat, zakres przekazywanych informacji należy ograniczyć do treści koniecznie potrzebnych. Dlatego biorąc pod uwagę wielość i dowolność norm określających zakres omawianych (opisywanych) zagadnień najważniejsze jest „pilnowanie” redagowanej treści, aby ustrzec się przegadania tj. użycia zbyt wielu słów i/lub nagromadzenia zbyt wiele wątków zacierających główną myśl przekazywanych informacji. Z tego względu niezwykle ważna jest selekcja materiałów źródłowych zebranych w wyniku kwerendy, aby wybrać tylko te najbardziej istotne dla opracowywanej informacji, z uwzględnieniem jej celu i przeznaczenia. W wyniku selekcji (wyboru) treści uzyskuje się czytelność informacji (tekstu).