● Posiadam wykształcenie kierunkowe, dzięki któremu wykazuję dużą znajomość zagadnień dotyczących problematyki – w szerokim zakresie – dotyczącej Kościoła katolickiego. Wieloletnie doświadczenie potwierdza moją zdolność do skutecznego przekazywania informacji, których treść zawsze jest napisana poprawnie pod względem merytorycznym. Specjalistyczna terminologia i słownictwo Kościoła nie stanowią dla mnie żadnej tajemnicy. W redagowanych treściach „kościelne” terminy i pojedyncze wyrazy potrafię prawidłowo stosować, a zarazem w sposób dostępny dla laików wytłumaczyć ich znaczenie. W przypadkach tego wymagających twierdzenia potwierdzam argumentami, jednocześnie wyjaśniając ich sens, znaczenie w treści. Jestem przeciwnikiem „przenaukowienia” tekstów, które są informacjami dla szerokiego grona osób, dla których także „przeteologizowanie” języka przekazu jest istotną przeszkodą w skuteczności komunikacji, jak również zakłóca zdolność rozumienia przekazywanych informacji. Zarazem zachowuję profesjonalizm, aby przekazywana informacja była użyteczna poznawczo i nie traciła edukacyjnej wartości.