● Informacja to złożone, niejednoznaczne pojęcie, które występuje w różnych dziedzinach naukowych np. w statystyce, psychologii, czy teorii komunikacji. Nie jest możliwe znalezienie jednej dokładnej definicji, która określałaby wszystkie obszary do których to pojęcie się odnosi. Wyróżnić można następujące cechy charakteryzujące informację: dostępność, aktualność, rzetelność, kompletność, porównywalność, jednoznaczność, przetwarzalność, koszt, szczegółowość, adresowalność, użyteczność, priorytetowość, wartość, poufność, klarowność. [ więcejW czasach mnogości przekazów informacyjnych skuteczną metodą odbioru i dobrej percepcji informacji jest jej aktywny, nieustanny odbiór. Takie informacje o informacji przekazuje Encyklopedia Zarządzania.

Przenosząc powyższe na grunt Kościoła i dokonując spośród 15 wyboru tylko trzech, należy wskazać iż najważniejszymi dla informacji są cechy: rzetelność, jednoznaczność i kompletność. Co oczywiście określa jej wartość, jak i użyteczność. Do stworzenia dobrej informacji potrzebna jest znajomość opisywanego tematu.