● Bariera i dostępność – słowa, pomimo iż w różnym kontekście nieuchronnie kojarzone z niepełnosprawnością, na tym portalu dotyczą treści informacji oraz sposobu ich przekazywania. Niemniej jednak nie mają nic wspólnego z dostępności (według norm WCAG 2.0 czy WCAG 2.1.) stron internetowych. Zatem, skoro tematyka portalu „bez barier” nie dotyczy przeszkód np. architektonicznych, uciążliwych dla osób dotkniętych niepełnosprawnościami i nie o dostępności cyfrowej publikowane są na tym portalu treści, powstaje pytanie o problematykę tego portalu oraz sens i cel jego istnienia. Odpowiedzią na to pytanie są wyjaśnienia, tutaj zamieszczone poniżej.

Mianowicie, informacji dotyczy wszystko, co wiąże się z jej charakterem i celem. Natomiast bariera dostępności powstaje wtedy, gdy treści informacji w ich stylu i formie nie są dostosowane do poziomu kwalifikacji odbiorców, czyli ich wiedzy i umiejętności, potrzebnych do właściwego zrozumienia przekazu. Co szczególnie jest dotkliwe wówczas, gdy specyfika tematyki, zawiłość zagadnień i skomplikowana terminologia, dotyczące konkretnego środowiska, tworzą „mur” przed ogółem społeczeństwa. Tak jest w przypadku np. prawników i lekarzy, a także księży. Co z oczywistych powodów, których nie trzeba tutaj wskazywać, dotyka wiernych Kościoła rzymskokatolickiego.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY