● Adaptacja jest przeróbką treści, do której prawa zachowuje autor tekstu. Przeróbka adaptacyjna z reguły obejmuje tylko wyjątki z całości (urywki tekstów) i zazwyczaj służy dostosowaniu treści do zdolności poznawczych odbiorców informacji. Kolokwialnie określając, adaptacja jest przekładem z polskiego na nasze. Z jednoczesnym zachowaniem wartości przekazywanych informacji i bez uszczerbku dla istoty zagadnienia, którego treść dotyczy. Adaptacja tekstów specjalistycznych, naukowych i popularno-naukowych polega głównie na zmianie terminologii oraz słownictwa np. środowiskowego i zastąpienie ich wyrażeniami powszechnie znanymi. Tego przykładem jest np. słowo „nupturient” (łac. nupturiens), w prawie rzymskim, stąd także w prawie kanonicznym osoba mająca zawrzeć związek małżeński. Podczas gdy powszechnie mówi się, że to narzeczeni zawierają sakramentalny związek małżeński. A wyrazów nieznanych laikom w słowniku „kościelno-kapłańskim”  jest wiele.