▪ Pisanie treści informacji nie jest tożsame z przekazaniem tejże informacji. Można obszernie i ciekawie na jakiś temat napisać a zarazem niczego, co mogłoby być bądź miało być interesujące dla adresata nie przekazać w ogóle. Można też „przegadać” zagadnienie a wiedzę jego dotyczącą „przenaukowić”. Tym samym można pozornie wszystko przekazać a faktycznie o niczym nie poinformować. Wówczas, gdy zrobi się to w sposób nieprzystępny, bo niezrozumiały dla odbiorcy informacji. Co nie ma żadnego sensu wtedy, gdy informacja ma być skuteczna. Portal BEZ BARIER będąc zachętą do nawiązania współpracy zwraca uwagę na istotne elementy informacji „bez barier”. Dostosowanej do szerokiego grona adresatów tychże treści, czyli informacji uniwersalnej, a nie tylko konkretnej grupy osób jako informacji zindywidualizowanej.

polecane linki współpraca

▪ Polecane linki przekierowują do stron internetowych grupy WAWARES utworzonych w celu rozłożenia pewnej całości na jej części składowe. To znaczy tematyki związanej z Kościołem katolickim na konkretne zagadnienia a po to, by wskazać iż nie istnieje znak równości pomiędzy określeniem „to samo” i „takie same”. Najlepszym tego przykładem są parafie. Pod wieloma aspektami, lecz tylko pozornie jednakowe, a jednak każda jest inna. O czym bezustannie się zapomina, aby w efekcie utracić indywidualność parafii.